Truyện viết

Nhân vật không có thật và không phải là fanfic. Viết vì thích thế 😀 hihi