Những chuyện đã qua

À thì đúng là những chuyện đã qua đó, là những cái mà có thể mình chẳng nhớ nổi là đã viết nó từ bao giờ và tình huống lúc đó ra sao. Nhưng mà xóa thì lại không nỡ.

Ba thời điểm chơi vơi trong đời

[30.1.2015]

20 fact about Gió Độc

Tâm sự của một fan

Chênh vênh

Cũng

Muốn làm một cơn gió tự do không suy nghĩ

lảm nhảm

Kỷ niệm

Bạn tôi

Xa và nhớ