[Có nơi nào cho chúng ta] shot3: Mọi nơi

Mọi nơi

Hiếm khi nào Vương Nguyên lại một mình thơ thẩn như thế này. Không hiểu sao có chút sợ ra phố một mình. Nghĩ đến viễn cảnh hai người vô tình gặp nhau trên phố, bên cạnh không có thêm ai cả. Vừa có chút chờ mong, lại vừa có chút sợ hãi chối bỏ.

Read More »

[Có nơi nào cho chúng ta] Shot2: Ngang phố

Ngang phố

Trùng Khánh khi nào cũng nhộn nhịp như vậy, người qua người lại, chẳng mấy phố đã đầy. Giữa đời sống hiện đại này, người ta dường như chỉ có ba không gian để sống, ở nhà, ở công ty và ở phố.

Read More »

[Threeshot]Có nơi nào cho chúng ta

[Threeshot] Có nơi nào cho chúng ta

Author: Gió Độc

Pairing: Khải Nguyên

Rating: T

Category: Ngược

Warning: Một viễn cảnh rất xa, Là FIC và KHÔNG CÓ THẬT

Note: vì ngược đọc buổi sáng không tốt, dễ ảnh hưởng tâm trạng nên để tối post vậy, nhá hàng một chút thôi =3=

—————————————————-

Summary

Nhà            Ngang phố         Mọi nơi