[VVTV] Chương 12

[VVTV] Chương 12

Ôn Lang cầm mấy cái thẻ trúc, mượn việc công làm việc riêng đi gặp giáo chủ, phát hiện cả thư phòng lẫn phòng ngủ đều không có người. Tìm xung quanh một vòng, phát hiện giáo chủ thế nhưng mất tích!

Hai tên đệ tử hầu hạ bên người cũng không thấy, trong chuồng ngựa thiếu mất ba con, thủ vệ đệ tử cũng nhìn thấy. Bốn vị đường chủ cùng bốn vị hộ pháp rất nhanh liền hiểu rõ, giáo chủ không phải mất tích, mà là rời nhà đi ra ngoài!

Read More »

[VVTV] Chương 8

cropped-1126719021f16df4aco

[VVTV] Chương 8

Vào lúc chạng vạng, Huyền Điện trở lại.

Ngoài cửa ánh tà dương đỏ rực như máu, hắn mở cửa phòng Huyền Phong – “Đại…” – Còn chưa dứt lời, nhìn thấy tình cảnh trong phòng, hắn liền vội vàng buông vò rượu trong tay xuống, ôm quyền khom người hành lễ: “Huyền Điện bái kiến Hoa đường chủ.”

Read More »