[VVTV] Chương 18

[Vưu vân thế vũ] Chương 18

Doãn Thu Diệu cười to, “Ngươi muốn ta cấp công đạo thế nào? Tại sao ta phải cấp cho các ngươi công đạo? Các ngươi tự xưng là võ lâm chính đạo, còn không phải giống như phường trộm cướp, thấy tiền liền sáng mắt lên. Giết người của bổn giáo thì gọi là thay trời hành đạo, bị người ta giết thì liền bắt người ta phải cho các ngươi công đạo, thật là đáng cười!”

Read More »

[VVTV] Chương 17

[Vưu Vân Thế Vũ] Chương 17

Mùng ba tháng chín, Doãn Thu Diệu diệt Phù Liễu sơn trang, ngoại trừ tiểu hài tử cùng nữ nhân, toàn bộ giết sạch.

Cuối mùa thu phong liêu, y khoác áo choàng tím viền lông bạch hồ, tư thái nhẹ nhàng phi dương, trường kiếm nhễu xuống đất một vệt máu dài. Doãn Thu Diệu nháy mắt một cái, tấm biển sơn trang rơi xuống đất, thanh thúy nứt thành hai khối: “Cùng Ma Giáo ta đối nghịch thì chỉ có – chết.”

Read More »

[VVTV] Chương 16

[Vưu Vân Thế Vũ] Chương 16

Bên này Doãn Thu Diệu được Huyền Điện, Huyền Lôi giấu ở một chỗ bí ẩn. Y uống giải dược, nửa canh giờ sau thôi công một lần, lại điều tức vận công, liền đã khôi phục như ban đầu.

 “Dược là Nguyệt đường chủ chế ?”

Huyền Điện đáp: “Giáo chủ anh minh.”

“Kê đơn là Huyền Phong?”

Huyền Điện do dự một chút, cuối cùng vẫn đáp:“Giáo chủ anh minh.”

Read More »