Siêu đoản văn

 Siêu đoản văn

Mỗi một ♥ sẽ có vài cái siêu đoản văn ^^, thường khoảng 3 cái trở lên ^^

[Series] siêu đoản văn “Tiểu Hổ và Tiểu Thỏ”

♥P1      ♥P2      ♥P3      ♥P4       ♥P5      ♥P6

[Series đoản] Đài Loan những chuyện không phải ai cũng biết

Khai bút 2015         Sinh nhật VTK 2015      Vẩn vơ

♥ P1         ♥ P2       ♥ P3      ♥ P4       ♥ P5        ♥ P6      ♥ P7

♥ P8    ♥ 14715     ♥ P9     ♥ P10     ♥ P11     ♥ P12    ♥ P13 

♥ P14     ♥ P15      ♥ P16     ♥ P17     ♥ P18    ♥ P19    ♥ P20

♥ P21     ♥ P22     ♥ P23     ♥ P24     ♥ P25     ♥ P26    ♥ P27

 ♥ P28      ♥ P29      ♥ P30      ♥ P31      ♥ P32     ♥ P33    ♥ P34

♥ P35    ♥ P36   ♥ P37   ♥ P38    ♥ P39    ♥ P40   ♥ P41   ♥ P42

 ♥ P43    ♥ P44    ♥ P45    P46  P47

[Funny] Về buổi fansign ở Bắc Kinh