Shortfic

Short fic

Bảy ngày – Fanfic Khải Nguyên |Pink| (Hoàn)

Truyện cổ tích kén rể |Pink| (Hoàn)

Cái cây hạnh phúc (Hoàn)

Thiên thần hộ mệnh(Hoàn)

Có một Nguyên Nguyên trong lọ |Quà| (Hoàn)