Oneshot – Twoshot – Threeshot

Oneshot

 

1.Ám hiệu bí mật |Pink| 2.Như một giấc mơ |Sad, HE|
3.Cũng chỉ là yêu thôi |Nhẹ nhàng| 4.Sự tích vệt đỏ trên xương quai xanh |Pink|
5.Tâm sự của thiếu niên |OE| 6.Một thói quen |OE, Thiên Nguyên, Khải Nguyên|
7.Nước mắt |Sad, HE| 8.An tĩnh |Nhẹ nhàng|
9.Năng lượng sạch |Pink| 10.[Three shot] Đen Trắng [Sad, SE, OOC]
11.Fanboy |Pink| 12.Anh không ghen P1 |Pink|
13.Có nắng ở trong lòng 14.[Three shot] Có nơi nào cho chúng ta |Sad|
15.Giận dỗi |Pink| 16.[2shots]Trái dừa non và củ hành tây |Sad, HE|
17.Nắm lấy tay anh 18.Thuở ban đầu không thể quay trở lại |Nhẹ nhàng|
19.Ẩm ương  20.Đêm Halloween 
21.Người tàng hình