[VVTV] Chương 25

[Vưu Vân Thế Vũ] Chương 25

Đông đi xuân đến, giáo chủ cảm thấy sinh hoạt như vậy trôi qua vô cùng bình thản vô vị.

Một ngày, phân đàn bên ngoài truyền tới tin tức, nói là trong là Lan Thương sơn trang có manh mối của tàng bảo đồ. Vị Trang chủ kia vô cùng có khả năng biết được tình hình thực tế, thỉnh tổng đàn định đoạt.

Read More »