[VVTV] Chương 24

[Vưu Vân Thế Vũ] Chương 24

Ôn Lang đi ra cửa tròn, chính điện dụng phải Huyền Phong, Huyền Phong không nói một lời, quay đầu liền đi. Hắn muốn đuổi theo giải thích, lại phát hiện chính mình cũng không biết nên nói như thế nào.

Ngày kế, sau khi thương nghị xong mọi chuyện ở nghị sự đường, việc lần trước Ôn Lang đang điều tra còn chưa chấm dứt, hắn lập tức cần phải lên đường đi ngay. Đợi Nguyệt đường chủ cùng Thu đường chủ rời đi, Xuân đường chủ vội gọi Ôn Lang lại: “Hoa đường chủ dừng bước.”

Read More »