[Trường Xuân] Chương 24

Chương 24

hl_yd

Tu chân giả có thể tu luyện bằng hai cách, một là tập luyện súc ép sức linh lực vào trong bắp thịt; cách thứ hai đó là súc ép linh lực vào trong kinh mạch, mức độ súc ép linh lực càng lớn thì tu chân giả càng mạnh. Người tu luyện theo cách thứ nhất gọi là luyện thể sĩ, những người này hình dáng thường to cao vạm vỡ hơn hẳn người thường, bắp thịt cuồn cuộn; đi theo con đường này không cần phải có linh căn, chỉ cần thân thể khỏe mạnh, chịu khó luyện tập cực khổ là được. Tuy nhiên bắp thịt con người dù sao cũng có hạn, vì vậy rất ít luyện thể sĩ có thể tu luyện được đến đỉnh cao.

Read More »