[Trường Xuân] Chương 19

hl_yd

[Trường Xuân] Chương 19

Huyết hồ bỏ chạy khiến cho quân địch tan rã, nhanh chóng sợ hãi rút lui. Tình cảnh của Hồ tộc cũng không khá hơn là bao, mặc dù không có thương vong gì nhưng yêu lực suy sụp đáng kể, nhất là đại trưởng lão. Lần này không cần ai nhắc nhở, Vương Nguyên vừa tiếp được Vương Tuấn Khải liền một hơi đưa người vào trong ôn tuyền. Khi xác định Vương Tuấn Khải không có gì đáng ngại, Vương Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm gọi Tiểu Xuyên đến trông trừng, cậu có một số điểm chưa rõ còn muốn hỏi trưởng lão.

Read More »