[VVTV] Chương 8

cropped-1126719021f16df4aco

[VVTV] Chương 8

Vào lúc chạng vạng, Huyền Điện trở lại.

Ngoài cửa ánh tà dương đỏ rực như máu, hắn mở cửa phòng Huyền Phong – “Đại…” – Còn chưa dứt lời, nhìn thấy tình cảnh trong phòng, hắn liền vội vàng buông vò rượu trong tay xuống, ôm quyền khom người hành lễ: “Huyền Điện bái kiến Hoa đường chủ.”

Read More »