[Fanfic KaiYuan] Siêu đoản văn 44

❤ 174

aonguyen

“Vương Tuấn Khải, cái đó hình như của fan tặng em mà…”

“Phải, nhưng mà anh thích, anh mặc không được sao?

“…”

“Muốn anh cởi ra trả lại em?”

“…”

“Được thôi! Mau đến cởi đi. Anh đây nhất định sẽ đứng yên.”

“…”

Read More »