[HNMDKD] Chương 13

[HNMDKD] Chương 13

Ngoại trừ mối tình đầu thất bại, Tương Duyệt gần như không có kinh nghiệm yêu đương nào khác. Năm đó khi cùng Thẩm Duy kết giao, thực ra cũng chỉ như bạn bè bình thường, ngoại trừ ngẫu nhiên có một chút cử chỉ ái muội, ngay cả ngang nhiên nắm tay cũng rất ít, loại kinh nghiệm ít ỏi này so với Hoắc Trọng Cẩm, hoàn toàn không thể sử dụng đến.

Read More »