[Trường Xuân] Chương 14

[Trường Xuân] Chương 14

hl_yd

Trưởng lão sau khi trao đổi với mấy người Vương Nguyên xong, liền tập hợp tất cả người dân trong làng lại, nói rõ sự tình bên ngoài. Sau đó bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết cho cuộc chiến có thể sắp sửa nổ ra. Hồ tộc trăm năm qua đều yên bình sinh hoạt, chưa từng trải qua chiến tranh, nay nghe thấy có thể sẽ phải tranh đấu, ai nấy đều hoang mang lo sợ. Nhưng địch đến nhà thì phải đánh, tử thủ cũng không phải chuyện gì tốt, vì thế nhân dịp đám người bên ngoài còn chưa thể xông vào, trưởng lão huy động mọi người cấp tốc tạo những hầm trú ẩn cùng đường hầm có thể thoát ra bên ngoài. Thanh niên trai tráng trong làng cấp tốc học những phép thuật cần thiết chuẩn bị cho chiến đấu.

Read More »