[Trường Xuân] Chương 13

hl_yd

[Trường Xuân] Chương 13

Sau khi trưởng lão đi khỏi, có một vấn đề nho nhỏ phát sinh, đó là phân chia chỗ ngủ. Nhà Vương Nguyên tuy rộng nhưng chỗ có thể ngủ được thì không nhiều. Như hôm trước, Hoa Lan thân là nữ tử nên được ngủ riêng một gian, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chen chúc nhau trên một cái giường. Đáng lý ra hôm nay sẽ tiếp tục phân chia như vậy, nhưng Vương Tuấn Khải chê tướng ngủ của Vương Nguyên quá xấu, nhất định không chịu chung giường. Bách Điểu Hoan thì ngại mấy con thú ồn ào nên nhất định không đi theo Tiểu Xuyên. 

Read More »