[Trường Xuân] Chương 12

hl_yd

[Trường Xuân] Chương 12

Hai người cùng với Bách Điểu Hoan chạy một mạch về phía rừng đào, kỳ lạ là đám người áo đen vẫn luôn mai phục ở bên ngoài mấy ngày trước hôm nay đã không thấy đâu nữa. Dự cảm bất an trong lòng Vương Nguyên càng ngày càng lớn hơn. Vương Tuấn Khải cũng trở nên trầm tĩnh hơn ngày thường rất nhiều.

Read More »