[Trường Xuân] Chương 8

hl_yd

[Trường Xuân] Chương 8

Hoa Lan mặc dù bị bịt mắt nhưng vẫn vui vẻ nhảy chân sáo đi theo Vương Nguyên tiến vào rừng đào. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nó đi vào trong thôn. Trưởng lão Hồ tộc tuy nghiêm nhưng chỉ nghiêm với người phàm, còn với bọn tiểu yêu như nó thì đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Read More »