[Bốn mùa] Chương 7: Rét đậm

[Bốn mùa] Chương 7: Rét đậm

Tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi, Lam cáu kỉnh vươn tay tắt đi nhưng chỉ một lúc sau nó lại tiếp tục kêu. Anh đành nhận mệnh nghe điện thoại, tiếng anh Giang vang lên léo nhéo ở đầu bên kia:

_Chú dậy chưa?

Read More »