[HNMDKD] Chương 5

[Hôn nhân mạc danh kỳ diệu] Chương 5

Toàn bộ thời gian ăn cơm trưa, cứ nghĩ đến thần sắc hiểu rõ của Tiền Sĩ Tranh, Tương Duyệt lại thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhưng mà Tiền Sĩ Tranh là bạn của cậu, lại còn lấy lý do thăm bệnh mà đến, thực sự không thể đem Tiền Sĩ Tranh đuổi về được,  chỉ có thể để cậu ta cùng Hoắc Trọng Cẩm hai mặt nhìn nhau…… Cậu lặng lẽ giương mắt nhìn Tiền Sĩ Tranh, cậu ta đang yên lặng ăn, sau khi chú ý tới ánh mắt của cậu liền nhíu mi mở miệng nói: “Cậu lại kén ăn.”

Read More »