[HNMDKD] Chương 3

[HNMDKD] Chương 3

Thời gian sinh hoạt cùng nhau dần dần gia tăng, mới đầu Tương Duyệt cho rằng đối phương đi sớm về muộn chủ yếu là do không muốn nhìn thấy cậu, nhưng say này mới phát hiện căn bản không phải như vậy, Hoắc Trọng Cẩm bận rộn công tác một thời gian sau đó giảm xuống. Tương Duyệt nhìn thấy đối phương ở nhà ngày càng thường xuyên hơn, cậu vốn cũng không cảm thấy chuyện này có gì không tốt, dù sao cậu đang ở nhờ nhà Hoắc Trọng Cẩm, nếu có thể, cậu cũng không muốn quấy rầy đối phương, cũng không hy vọng sinh hoạt của Hoắc Trọng Cẩm bởi vì sự tồn tại của cậu mà có gì thay đổi.

Read More »