[HNMDKD] Chương 1

[HNMDKD] Chương 1

Đồng hồ báo thức vang lên.

…… Ồn quá đi.

Tương Duyệt mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, cố hết sức nâng tay ấn tắt chuông báo, vẫn còn cảm thấy buồn ngủ. Cậu nằm lại một chút, ý thức được nếu còn tiếp tục như vậy thì sẽ đến trường muộn, sau đó mới không cam nguyện đứng dậy, rửa mặt, cởi đồ ngủ, mặc đồng phục vào.

Read More »