[PPTĐTNHĐ] Phiên ngoại 1: Chân tướng chuyện tình một đêm

[PPTĐTNHĐ] Phiên ngoại 1: Chân tướng chuyện tình một đêm

Anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ ôm tiểu tử trong tay.

Lần đầu tiên gặp Đồng Tâm, là ở một buổi thử vai của đoàn làm phim. Trên thực tế, lấy thân phận và tiếng tăm của Tề Phi Phàm mà nói, địa vị của anh trong giới diễn viên vô cùng quan trọng, đem một tiểu trợ lý ngay cả tên cũng chưa biết đặt ở trong lòng là một chuyện không những kỳ lạ mà còn vô cùng lãng phí tinh lực.

Read More »