[Phương pháp theo đuổi tình nhân hàng đầu] Chương 8

[Phương pháp theo đuổi tình nhân hàng đầu] Chương 8

Đồng Tâm muốn đổi kịch bản.

Theo như lời Quý tiền bối nói, kịch bản này được cải biên từ cuốn tiểu thuyết năm ngoái đã đứng đầu bảng xếp hạng các tác phẩm bán chạy nhất trong ba mươi sáu tuần liên tiếp – “Thác Ái”, bản quyển đã bán ra hơn mười nước, có rất nhiều tác giả nổi tiếng trên thế giới đã bình luận về nó. Nhưng mặc dù vậy, cậu vẫn vô cùng, vô cùng muốn đổi kịch bản.

Read More »

[Review] Xa Xỉ Phẩm – Huỳnh Dạ

Mấy nay hết mất 3G tốc độ cao nên ngồi đọc lại mấy bộ ngày trước còn trong điện thoại, nhân tiện muốn nói đôi lời về bộ này. Đây là tác phẩm mình thích nhất trong những truyện đã từng đọc của Huỳnh Dạ.

Read More »