[Phương pháp theo đuổi tình nhân hàng đầu] Chương 7

[Phương pháp theo đuổi tình nhân hàng đầu] Chương 7

Cánh tay Tề Phi Phàm chỗ xanh chỗ tím, sưng to như một khúc lạp xưởng của Đức, tựa hồ sắp sửa nổ tung đến nơi. Quý Ngộ hoài nghi, cặp mắt không ngừng mở lớn, trợn tròn của Đồng Tâm có khi còn rớt ra trước. Vì vậy, Quý Ngộ dùng ánh mắt ra hiệu, nhờ bác sĩ riêng của Quý Gia – Giang Hải  khẩn trương giúp Tề Phi Phàm bôi thuốc, băng bó.

Read More »