[WP lượm lặt] Đổi avatar của user

Cái Avatar mà bạn đã đổi theo hướng dẫn trong bài này Thay đổi avatar, icon hiển thị trên tab trình duyệt của wordpress là avatar của site, ko phải của user. Khi bạn like hay comment ở wp thì nó sẽ hiển thị avatar của user. Để đổi avatar user thì làm thế này nha.

Read More »