[Longfic][Khải Nguyên] Cá Cược

Cá cược

cacuoc

Author: Gió Độc

Rating: M

Category: Boy x boy, general, HE

Pairing: Khải Nguyên

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình và mình viết phi lợi nhuận

Status: On going

Note: Tiếp tục đào hố, hehe. Chỉ sợ mấy cái ý tưởng “từ lâu lắm rồi” của mình nó mốc meo hết không kịp thực hiện nên dù biết là nhà vẫn còn rất nhiều hố vẫn cứ muốn đào. Bao giờ xong được thì xong ha ^^. Read More »