[Blood] Chương 21

blood

 Chương 21:

Vương Tuấn Khải không tin vào những điều mình vừa nghe được. Linh hồn và máu của hắn lại thuộc về một con ma cà rồng khác. Nhưng chẳng phải hắn đã biến thành ma cà rồng đó sao? Vậy chiếc hộp chứa linh hồn và máu của hắn lại ở nơi nào?

Read More »