[Hổ Thỏ] P6

005FbAO1jw1eon4xbmnkuj31jk1jk14i

27.

Trường mẫu giáo tổ chức khám sức khỏe, các bạn nhỏ được kiểm tra chiều cao, cân nặng. Đến lượt bác sĩ khám cho Thỏ con, Hổ con ở bên cạnh nhiệt tình đưa tay cầm lấy thước dây, giúp đỡ bác sĩ.

Read More »