[Hổ Thỏ] P5

005w1VPbgw1el6ama94nnj30dw0dwgof

25.

Mẹ Hổ con dạo này hay cằn nhằn, tại sao trước đây không phát hiện Hổ con dính người như vậy. Trước đây mẹ đi đâu nhất định không thèm quan tâm, không thèm dính lấy, mà thực ra bây giờ vẫn vậy. Người duy nhất Hổ con dính chặt như keo là Thỏ con kia.

Thỏ con đi đâu Hổ con đi đấy. Thỏ con ăn, ngủ, chơi Hổ con đều phải ngồi sát rạt, mông chạm mông mới chịu. Thậm chí đi vệ sinh cũng phải đứng canh ngoài cửa.

Read More »