Những người thích làm gió

Viết linh tinh nhân lúc đang bình cảnh ~

Nhiều người thích gió, cũng nhiều người thích làm gió.

Một cơn gió tự do tự tại.

Nhắc đến gió liền liên tưởng đến một thực thể vô hình, bay nhảy khắp nơi, không phiền muộn, không ưu tư. Cứ thế mà đi, cứ thế mà bay, không cần biết điểm đầu, không cần biết điểm cuối.

Thích làm gió, bởi vì cảm thấy bản thân giống nó, tự do tự tại, luôn luôn bay nhảy, không mảy may để ý đến chuyện đời, chuyện người, vô tư mà sống.

Thích làm gió, bởi vì luôn khao khát được giống nó, có thể bay đi vui vẻ không sầu lo. Nhưng có những thứ khao khát chỉ là khao khát.

Suy cho cùng dù người giống gió, hay người khao khát được giống gió đều có một điểm chung, đó là thích làm gió, nhưng không thể làm gió được, vẫn là con người thôi.

Nhưng những người thích làm gió, tâm hồn luôn khao khát được tự do.

Có những lúc ngông cuồng, điên dại giống như gió trong những ngày bão táp mưa sa.

Có những lúc lại chỉ tham bình lặng, yên ả giống như gió thổi qua những giấc trưa hè.

Yêu lắm một cơn gió quê, giận lắm một cơn gió bão.

Gió không mong được người nhớ tới, chỉ mong được tự do làm điều mình muốn theo cách của mình.

Mặc dù đôi khi điều mình muốn chẳng thể nuôi sống bản thân mình.

Một người thích làm gió.