[Trường Xuân] Chương 3

Chương 3:

Những ngày sau đó, Vương Tuấn Khải đều mai phục trong quán trà nhỏ, thế nhưng vị tiên sinh kể chuyện tuyệt nhiên không thấy xuất hiện. Lúc đi trên đường hắn cũng vô cùng chú ý, nhưng ngay cả thiếu niên mi thanh mục tú nọ cũng chẳng thấy đâu.

Đương lúc chán nản thì Vương Tuấn Khải nghe được tin đồn phủ Thành Thái bên cạnh mới xuất hiện một vị tiên sinh kể chuyện hiểu biết hơn người. Đoán chắc rằng tên bịp bợm kia lại sang địa bàn khác tiếp tục lừa người, Vương Tuấn Khải ngay lập tức xách hành lý lên đường.

Read More »