[Trường xuân] Chap 2

Chương 2:

Vương Nguyên chuẩn bị một ít hành lý đơn giản, lựa lúc trời vẫn còn tối đen như mực len lén chuồn ra khỏi thôn. Y đã dặn dì Phương Hoa không cho Tiểu Xuyên biết y đi đâu, còn dặn dì chiếu cố thằng nhóc cẩn thận. Tìm được người rồi y sẽ quay lại.

Đi được vài bước, Vương Nguyên ngoảnh lại nhìn thôn nhỏ thấp thoáng phía sau rừng đào, trong lòng có chút không nỡ. Bao lâu rồi chưa ra khỏi thôn, lần này đi còn không biết khi nào mới về. Chân chưa đi mà lòng đã nhớ. Có điều tâm y đã quyết, nhất định phải tìm được hắn thì mới trở về.

Read More »