THÔNG BÁO ORDER FICBOOK

Chẳng nhân dịp gì cả, Gió Độc, Hồ Lô Bọc Đường và Melon Cat quyết định mở order ficbook chung của 3 đứa. Nội dung của đợt order như sau:

A. THÔNG TIN FICBOOK:
Ficbook khổ A5, in đen trắng, bìa màu, được chia làm 2 ver:

1. Hạ Thu:
Tổng hợp các oneshot, twoshot, threeshot của 3 author Gió Độc, Hồ Lô Bọc Đường và Melon Cat. Các fic đều rating T.
Tổng số trang không kể bìa: 286 trang.
Giá: 90k/quyển
Quà tặng kèm: 1 quyển tổng hợp siêu đoản văn của HLBĐ, Gió Độc, Melon Cat.

Read More »