[Hổ Thỏ] P4

005BrEvvgw1eq38qupcugj30rs0gojur

17.

Nhà trẻ tổ chức hội chợ, Thỏ con nhìn thấy đồ ăn hai mắt liền tỏa sáng, một tay cầm kẹo bông, một tay cầm trà sữa vô cùng hạnh phúc. Hổ con biết Thỏ con thích ăn xúc xích nên cố tình chạy đi mua xúc xích cho thỏ con. Có điều lúc quay về, hai tay Thỏ con đã chật ních đồ ăn, không cầm nổi nữa.

Read More »