[Hổ Thỏ] P3

13.

Hổ con giảm cân không thành công, Thỏ con ngược lại được vỗ béo cuối cùng cũng có kết quả, má phinh phính rất đáng yêu. Thế là một lão hổ, một thỏ nhỏ thoạt nhìn giống hệt nhau, hai cục bông tròn xoe, chạy mà giống như lăn lông lốc.

Các bạn nhỏ ở nhà trẻ đều cảm thán tại sao lão hổ và tiểu thỏ lại có thể giống nhau như thế. Có người còn hoài nghi hai người là cùng một loài, cùng một mẹ sinh ra, nhưng cố tình hóa trang khác đi cho dễ phân biệt.

Read More »