[Oneshot]Giận dỗi

Giận dỗi

Author: Gió Độc

Pairin: Khải Nguyên

Rating: T

Category: Pink

Note: Tự dưng nổi hứng muốn viết cái gì đó pink hòe, hài hài cho vui thôi, mà không biết có đạt hiệu quả không :_______: hê hê

———————————————————————————————————

Read More »