[Những mẩu giấy nhắn trên cửa] Extra 2: Cuộc sống ở chung

extra2

Extra 2: Cuộc sống ở chung

Vương Nguyên từ ngày biết Vương Tuấn Khải là hàng xóm, liền mặc kệ căn bếp nhà mình, mặt dày chạy sang nhà Vương Tuấn Khải ăn chực. Vương Tuấn Khải cảm thấy cũng không có gì khác trước, chẳng qua là đổi cái địa điểm. Ở nhà mình càng tốt, thời cơ ôm ôm cáo nhỏ cũng nhiều hơn. Vì thế cậu liền dung túng cho Vương Nguyên cái thói quen cứ đến bữa là cắp mông sang nhà mình.

Read More »