[Thiên thần hộ mệnh] Extra: Vương Tuấn Khải

cropped-thienthan.png

_Tại sao lại xơ xác như vậy?

_Cái gì?

_Đôi cánh của em.

_Vì sắp đến ngày trở về rồi.

_Trở về đâu?

_Trở về nơi đó, nơi vốn thuộc về thiên thần.

Đêm hôm đó, Vương Tuấn Khải không say. Hắn chỉ muốn mượn rượu tăng thêm chút can đảm, sau đó giữ thật chặt thiên thần của mình.

Read More »