[Thiên thần hộ mệnh] Chap 3

cropped-thienthan.png

[3]

Năm năm tháng tháng, vậy mà thời hạn để Vương Nguyên hoàn thành nhiệm vụ đã qua được một nửa. Năm năm trôi qua, đủ để cho Vương Tuấn Khải hiểu rõ thứ tình cảm mà cậu vốn không biết gọi tên là cái gì. Nhưng đôi cánh thiên thần của Vương Nguyên vẫn luôn làm cậu do dự mỗi khi nghĩ đến.

Read More »