[Những mẩu giấy nhắn trên cửa] Chương 20

Móa càng viết càng thấy dài =v= 😥

c20

Rời khỏi bệnh viện cũng đã là xế chiều, Vương Tuấn Khải đi được một lúc bắt đầu thấy hoa mắt, đành cố gắng lết đến quán bánh bao gần đó ăn tạm một chút. Cậu vốn bị hạ đường huyết, bỏ bữa nhất định sẽ không ổn, thế nhưng ôm người đi bệnh viện quả thực không nhớ được chuyện ăn uống nữa.

Read More »