[Blood] Chương 5

Vết thương của mẹ Vương Nguyên tuy không nguy hiểm nhưng vẫn phải nằm lại bệnh viện theo dõi. Vương Nguyên luôn ở bên mẹ mình, lấy lý do sợ hãi không rời khỏi bà nửa bước, đến giờ cơm thì nhờ người nhà bệnh nhân khác mua giúp. Phòng bệnh của mẹ cậu luôn kéo rèm cả ngày, chỉ để lại một khe hở cho ánh nắng hắt vào sưởi ấm.

Read More »