[Blood] Chap 3

 

Bị nỗi sợ hãi đeo bám, Vương Nguyên cắm đầu chạy, không hề để ý mọi vật trên đường đều vụt qua rất nhanh. Về đến nhà, một lần nữa tay nắm cửa lại vỡ tan khi cậu chạm vào. Cậu bàng hoàng thảng thốt nhìn xuống tay mình như không tin chuyện vừa xảy ra. Nhưng tay nắm cửa vỡ vụn dưới chân là thật, sức mạnh cậu đang có cũng là thật.

Read More »