[Minigame] Siêu đoản văn 29

❤ 132

“Vương Tuấn Khải, trong MV mới mọi người đều bảo anh trông rất thụ !!”

“Dám chê anh, em thì lúc nào cũng là thụ ”

“Anh còn nói! Chỉ có mình anh thấy em giống thụ !”

“Tốt nhất là chỉ mình anh thấy. Em cũng chỉ cần là thụ của anh là được rồi.”

Read More »