[Threeshot]Có nơi nào cho chúng ta

[Threeshot] Có nơi nào cho chúng ta

Author: Gió Độc

Pairing: Khải Nguyên

Rating: T

Category: Ngược

Warning: Một viễn cảnh rất xa, Là FIC và KHÔNG CÓ THẬT

Note: vì ngược đọc buổi sáng không tốt, dễ ảnh hưởng tâm trạng nên để tối post vậy, nhá hàng một chút thôi =3=

—————————————————-

Summary

Nhà            Ngang phố         Mọi nơi