Muốn làm một cơn gió tự do không lo nghĩ

Nhảm :))

Con người luôn muốn hướng đến những thứ mình không có được phải hay không? Mình, muốn làm một cơn gió tự do không lo nghĩ. Có phải vì mĩnh nghĩ quá nhiều rồi phải hay không?

Lúc nào nhìn vào cũng có cảm giác bàng quan bình thản với mọi thứ, nhưng thực ra lại nghĩ rất nhiều. Tự ngược mình với mớ suy nghĩ bòng bong của mình.

Câu slogan một thời của mình trên yahoo 360, từ khi chưa có fb “Tôi là gió, gió thích tự do”.

Muốn trở lại lần nữa, muốn làm một cơn gió đúng nghĩa, một cơn gió tự do không lo nghĩ.