[Những mẩu giấy nhắn trên cửa] Chương 10

Vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng bao lâu Vương Tuấn Khải đã về đến nhà, như mọi ngày, nhìn thấy trên cửa có thêm một mẩu giấy nhỏ, tâm tình liền vui vẻ. Bước nhanh đến xem, thế nhưng nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ :

« Anh có viết gì hôm nay không, tôi không tìm thấy mẩu giấy nào hết a. »

Read More »