[Shortfic] Truyện cổ tích kén rể

Kén rể

Author: Gió Độc

Pairing: Khải Nguyên, Tinh Nguyên

Rating: T

Category: Pink, hài, bựa ;)) 

Note:

  • Thực ra lúc đầu nó chỉ là oneshot :))), rồi chẳng hiểu viết thế nào thành shortfic mất rồi. :v . Thôi kệ sửa thành shortfic :))
  • Câu chuyện PK giữa Hành Tinh ca ca và Vương Tuấn Khải. Đương nhiên là hoàn toàn HƯ CẤU dựa trên những sự kiện có thật ;)))

Read More »