Chênh vênh

Cái này là tâm sự cá nhân, không liên quan gì đến Khải Nguyên, chỉ là tự nhiên rất muốn viết.

Có thể bạn vô tình đọc bài viết này và có cái nhìn không tốt về mình, không sao cả, vì chính mình cũng có lúc cảm thấy bản thân không tốt.

Read More »